Buradasınız

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler" konulu 2020/3 No'lu genelgesi

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler" konulu 2020/3 No'lu genelgesi

Antalya Valilimizce; son dönemlerde, dağcılık ve doğa yürüyüşü amaçlı spor faaliyetlerde kolluğa bilgi verilmemesi, yeterli ekipman alınmaması ve kişilerin bilinçsizce hareket etmeleri nedeniyle hayatlarını olumsuz etkileyecek sekilde kaybolma, düşme, mahsur kalma ve hatta ölüm olayları meydana gelmesi gibi olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür üzücü olayların asgariye indirilebilmesini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve uyuması gereken kuralları ihtiva eden 27.03.2020 tarih, 11824 sayı ve 2020/3 numaralı "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler" konulu Genelge yayınlanmıştır.

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde bulunanların mağdur olmamaları için sözkonusu genelgede belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 

* T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler"konulu 2020/3 No'lu genelgesi için TIKLAYINIZ!