Buradasınız

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Suda Boğulma Olayları" konulu 2020/2 No'lu genelgesi

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Suda Boğulma Olayları" konulu 2020/2 No'lu genelgesi

Antalya Valilimizce; Yaz mevsiminin gelmesiyle, turistler ile vatandaşlarımızın, serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, sel kapanı, regülatör, su iletimi deşarj veya taşkın kontrol kanalı gibi alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür üzücü olayların asgariye indirilebilmesini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve uyuması gereken kuralları ihtiva eden 20.03.2020 tarih ve 11116 sayılı 2020/2 numaralı "Suda Boğulma Olayları" konulu Genelge yayınlanmıştır.

* T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Suda Boğulma Olayları" konulu 2020/2 No'lu genelgesi için TIKLAYINIZ!