Buradasınız

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

Sınav Tarihi: 20 Mart 2018

Sınav Yeri: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonu Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Muratpaşa/ANTALYA

Sınav Usulü: Sözlü olarak yapılacaktır.

Vergi Dairesi Başkanlığımız Merkez ve İlçe Teşkilatında çalışmakta olup, Tespit Komisyonunca başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan aşağıda T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav tarihi ve saati yazılı adayların kendileri için belirtilen tarih, yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

20 Mart 2018 Salı günü saat 09:00'da başlayacak olan sınava öncelikle Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Birimlerinde çalışan işçiler daha sonra İlçe Vergi Dairelerinde çalışan işçiler sırası ile sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adaylar sınava kimlik belgesi ibraz etmeleri suretiyle alınacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olan adaylar Vergi Dairesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. İlan, tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Vergi Dairesi Başkanlığımız Sınav Kuruluna (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilecektir.

HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİ LİSTESİ