Buradasınız

7020 Sayılı Kanun Hakkında Başkanlığımız Birim Amirleri, Vergi Dairesi Müdürleri ve Malmüdürlerinin Katılımıyla Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

7020 Sayılı Kanun Hakkında Başkanlığımız Birim Amirleri, Vergi Dairesi Müdürleri ve Malmüdürlerinin Katılımıyla Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

9 Haziran 2017 günü saat 14:30'da Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda Vergi Dairesi Başkan Vekili Metin UZUN ve Grup Müdürleri nezdinde Merkez ve İlçe Vergi Dairesi Müdür, Müdür Yardımcıları ve Malmüdürlerine 7020 sayılı Kanun Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 7020 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularının alınması sürecinde yapılması gerekenler konusunda görüş alışverisinde bulunuldu. Mükelleflerin başvurularının daha süratli alınması ve değerlendirilmesi noktasında çalışmalar yapılması ile mükellef bilgilendirmelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen broşür ve afişlerin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması kararlaştırıldı.

Resim: